TOYOTA JUNIOR GOLF WORLD CUP

Officials

 • Chairman
  William H. Kerdyk Jr.
 • Sub-Chairman
  Eiji Tagashira
 • Honorary Advisors
  • Masanori Iketani
  • Hirofumi Nakasone
  • Kinpachi Yoshimura
  • Isao Aoki
  • Isao Matsui
  • Hiromi Kobayashi
 • Advisors
  • Yasumasa Tagashira
  • Kazuhiro Tsuga
  • Toshiaki Sato
  • Masanari Iketani
  • Hiroshi Yamanaka
  • Mayumi Satofuka
  • Naohiko Inoue
  • Gentarou Hashida
  • Norihisa sumi
  • Hiromichi ota
 • Chief Referee
  Susan White
 • Referee
  • Hajime Ichimura
  • Ryo Yoshida
  • Masaki Iida
  • Hideo Iwai
  • Katsuhiko Amano
  • Ramon Cenoz
  • Jan Rye
  • Johnson Omolo
 • Tournament Producer
  Hiroki Haga
 • Executive Committee Chair
  Yuji Iyoda
 • Executive Committee Deputy Chair
  Hideo Yamanoi
 • Executive Committee Members
  • Shinichi Isaka
  • Hiroyuki Nakajima
  • Kiyotaka Murai
 • Tournament Secretariat
  • Toshiko Kono
 • Steering Committee Members
  • Koji Morita
  • Jun Yamaguchi
  • Kazuhiro Tanaka
  • Teruhisa Uehara
  • Yusuke Sakaguchi
  • Kakeru Matori
  • Yumiko Kuroda
  • Kenji Nagai
  • Kuriko Tsukiyama
  • Sachiko Miyachi
  • Hitomi Umeda
  • Azusa Inoue
  • Chinatsu Inoue
  • Yuki Kawasaki
  • Yaya fujita
  • Sakae Arakawa
  • Jeff Shain