TOYOTA JUNIOR GOLF WORLD CUP

Officials

 • Chairman
  William H. Kerdyk Jr.
 • Sub-Chairman
  Eiji Tagashira
 • Honorary Advisors
  • Masanari Iketani
  • Hirofumi Nakasone
  • Masatsugu Myojin
  • Yutaka Moroboshi
  • Isao Matsui
  • Hiromi Kobayashi
 • Advisors
  • Yasumasa Tagashira
  • Kazuhiro Tsuga
  • Toshiaki Sato
  • Hiroshi Yamanaka
  • Mayumi Satobuka
  • Hisahiko Inoue
  • Gentaro Hashida
  • Norihisa Kado
 • International Committee
  • Hur Nam Yang
 • Chief Referee
  Chinami Hancock
 • Referee
  • Gen Ichimura
  • Momoe Onaka
  • Masaki Iida
  • Hideo Iwai
  • Katsuhiko Amano
  • Guillermo Christiansen
  • Håkan Stålbro
 • Tournament Producer
  Hiroki Haga
 • Executive Committee Chair
  Shinichi Isaka
 • Executive Committee Members
  • Hiroyuki Nakajima
  • Kiyotaka Murai
 • Tournament Secretariat
  • Toshiko Kono
 • Steering Committee Members
  • Teruhisa Uehara
  • Jun Yamaguchi
  • Koji Morimoto
  • Kazuyoshi Tanaka
  • Yusuke Sakaguchi
  • Yumiko Kuroda
  • Tetsuro Fujimoto
  • Sho Matori
  • Omura Testuhiro
  • Hiroki Kawasaki
  • Sachiko Miyaji
  • Hitomi Umeda
  • Ken Tanaka
  • Tomoko Tanaka
  • Miho Onishi
  • Sotaro Shimoyama
 • Photographer
  • Yuya Fujita
  • Shigeru Arakawa
 • Press
  • Jeff Shain